Free Online Introductory Session

This 30-minute session is full of value. Don't miss this chance to experience the change that you hope to achieve.

Psychotherapy is healing work. It is the healing of our painful parts with love and respect. Trust is the base of our therapy.

If you are wondering whether you need coaching, counseling or therapy, then schedule this free-of-cost appointment today.

 


Face-to-face Consultation:

Aim of every consult is to assess and re-aases your problem, challenges and obstakels. Every time you set a step forward and lyou finf new solutions and new strengths by activating your inner healing powers. The number of consults depends on your own personal growth aims.

Right form first cosult you experience grip on your problemen.

 

PS: Iqtesa coaching is NOT for people with complex psychiatric diseases who need hospital admissions and treatments in special treatment centers. Our method works best with people who experience limitations in their health, relationships, and work. However, they still have work and family life and they don't fulfill the criteria to get help from specialistic psychiatric centers. Iqtesa coaching helps healthy people to stay healthy at work and at home.

 

PS: If you have paid please send an SMS to telefoon nummer:0031644321873.

To plan an appointment.Online Consultation:

Online consultaions are very effectief and therapist can impliment a lot of tools online.  Many therapy techniekes can also be implimented online. These consultations offer you solutions if you are living far away or you experience limitations in travelling.

 

You get a zoomlink after planning online session. We have special attention for your privacy. We give you advice to sit at a safe place in your house where you can talk easily about your problems.

 

The aim of the consultation is to evaluate, understand and transform your wounds, challenges, and obstacles into your strengths. Every time you set a step forward. You look for new solutions. You build new strengths and you activate your inner healing powers.   

 

PS: If you have paid, please send an SMS to telefoon nummer:0031644321873.and you will get an appointment within a week.


VIP DAY

VIP day is a 3 hours long guidance. where you  get help according to your personal situation. A VIP day is meant to help you come out of problems quickly and effectively.

 

Just like our body has many parts and all of them are doing their crucial function. We are not aware of all these parts but if there is any problem in the physical body then we may have pain or other discomforts. Similarly, we have psychic and emotional parts. Normally we are not aware of them and they are doing their work without problems. But if something needs your attention, you may suffer from symptoms of worrying, headache, body aches, sleep problems, nightmares, lack of concentration, and lack of interest in life. If you find yourself stuck in specific area (part) of your life then you need a different type of approacht to improve them. 

Free access to e-books & social media content

 

In order to provide you with more service we are continuously busy with creating things that can help you. If you click at the button below you will get access to our social media page.

Here you can also download our e-books for free. You have to give your email address in order to get your free copy. You can also give permission to remain up-to-date with our new ebooks, videos, and webinars.

 

Vergoeding

Afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij en de aanvullende polis kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding van de therapie. Bij de zorgverzekeraar kunt u informeren naar de vergoeding.  Meer informatie of een actuele stand van zaken is te vinden op de website van de NFG of op de website van RBCZ.

 

Praktisch - werkwijze

U bent vrij in Uw keuze voor mijn praktijk. U kunt zelf bij mij aanmelden. U heeft geen verwijzing nodig.

Ik werk zelfstandig en onafhankelijk.

Het dossier wordt met niemand gedeeld zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming . Ik ben verplicht uw gegevens te beschermen volgens de privacyregels van mijn beroepsvereniging.

 

PS: Sessies die korter dan 24 uur voor de afspraak worden geannuleerd, worden in rekening gebracht.

 

Integratieve Psychotherapie


Normaal gesproken hebben mensen voldoende psychische weerstand. Integratieve werkwijze gaat er vanuit dat i"iedere mens weet het, kan het en doet het. Toch kunnen zich in het leven van mensen moeilijkheden voordoen waar je geen pasklaar antwoord op hebt. Integratieve coaching, counseling en therapie kan hierbij uitkomst bieden.

Een brede blik

Elk prsoon is uniek en vraagt een eigen benadering. Daarom staat in de Integratieve psychotherapie het mens centraal en niet de klacht. Een klacht heeft immers vaak verschillende facetten: vanuit het gezin, de ontwikkeling, sociaal, fysiek, medisch en emotioneel. Daarom kijk ik naar het mens als geheel

Gevoel, denken en doen

In de therapie komen niet alleen het gedrag, maar ook uw gevoelens en gedachten aan bod. Ik creëer een veilige en prettige sfeer met behulp van verschillende werkvormen en technieken. Al doende krijg ik een goed beeld van uw persoonlijkheidsdelen. Ook uw zelf krijgt op deze manier meer zicht op de situatie en hoe uw die beleeft.

Innerlijke kracht

Door te vertrouwen op je eigen kwaliteiten ervaart u uw mogelijkheden. In de therapie help ik u om uw innerlijke kracht en wijsheid te hervinden, zodat u zich kan inzetten bij de problemen waar u tegenaan loopt.