Geheimhouding en Klachtenregeling

 

Bij de Kamer van Koophandel is de praktijk onder de naam Iqtesa Praktijk voor Integratieve coaching, counseling en therapie geregistreerd met het KvK nummer: 72230312. Als therapeut val ik onder de Tuchtrecht (zie https://www.de-nfg.nl/wkkgz.html).

 

Ten behoeve van het scholings- en professionaliseringstraject wordt het begeleidingstraject geanonimiseerd ingebracht in intervisie en supervisie. De supervisor is geregistreerd bij het Ambulatorium van de Nederlandse Academie voor Psychotherapie en handelt in opdracht van therapeut.Aangezien de therapeut aan de supervisor rapporteert, heeft de supervisor uitsluitend indirect zicht op de inhoud en vorm van de uitgevoerde psychotherapie, evenals op het effect daarvan.


Cliënt gaat ermee akkoord dat in zijn/haar casus geanonimiseerd kan worden ingebracht en besproken. De therapeut, alsmede collega’s (i.o.) en opleiders, zijn gehouden aan de beroepscode en de beroepseed van geheimhouding.


Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring aan derden (artsen) overhandigd of medegedeeld. De cliënt is ermee akkoord dat facturen en informatie per email mag gedeeld worden met hem/haar.


Wanneer de cliënt feedback heeft over de therapeut, counselor of coach en/of de vorm van de behandeling, benadering of aanpak, zal de cliënt dit als eerste aan zijn therapeut, counselor of coach zelf willen mededelen. Wanneer dit niet leidt tot een genoegzame oplossing kan de cliënt zich met de vraag, feedback of de klacht uitsluitend en schriftelijk wenden tot de coördinator van het Ambulatorium van de Nederlandse Academie voor Psychotherapie. Deze informatie zal door alle betrokkenen partijen vertrouwelijk worden behandeld.

 

Alle informatie die je verstrekt is strikt vertrouwelijk.

 

ER IS IETS MISGEGAAN

Ongeacht de reden kunt u zich niet goed of niet prettig behandeld voelen. Bent u ontevreden over de dienstverlening dan kunt u hier melden. In onze klachtenregeling is stap voor stap beschreven wat u kunt doen en wat wij bij een klacht voor u kunnen betekenen. Ons doel is om de onvrede weg te nemen en het vertrouwen wederzijds te herstellen.

 

Contact

Wil je meer weten? Neem gerust contact met mij op via 06 44321873 of stuur een e-mail naar iqtesa@gmail.com.