Iqtesa praktijk is geregistreerd bij het landelijk informatiecentrum van de zorgverzekeraars, Vektis, en opgenomen in het Algemeen Gegevens Beheer Zorgverleners, AGBZ, met als persoonlijke AGB-code 9010791 & de praktijk AGB-code is 90066988

Bij de Kamer van Koophandel is de praktijk onder de naam "Iqtesa Coaching" geregistreerd met het KvK nummer: 72230312

Als therapeut val ik onder de Tuchtrecht (zie https://www.de-nfg.nl/wkkgz.html).

Alle informatie die je verstrekt is strikt vertrouwelijk.

 

Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring aan derden (artsen) overhandigd of medegedeeld. De cliënt is ermee akkoord dat facturen en informatie per email mag gedeeld worden met hem/haar.


Wanneer de cliënt feedback heeft over de therapeut, counselor of coach en/of de vorm van de behandeling, benadering of aanpak, zal de cliënt dit als eerste aan zijn therapeut, counselor of coach zelf willen mededelen. Wanneer dit niet leidt tot een genoegzame oplossing kan de cliënt zich met de vraag, feedback of de klacht uitsluitend en schriftelijk wenden tot de coördinator van het Ambulatorium van de Nederlandse Academie voor Psychotherapie. Deze informatie zal door alle betrokkenen partijen vertrouwelijk worden behandeld.

 

Betaal regeling: De betaling wordt vooraf voldaan. Je krijgt een factuur per e-mail verstuurd.

 

Vergoedingen: De meeste verzekeraars vergoeden deze behandelingen uit het aanvullend pakket. Systeemtherapie wordt niet vergoed door de zorgverzekering. Voor details over de hoogte van de vergoeding, raadpleeg je verzekeringsvoorwaarden.

Iqtesa praktijk is geregistreerd bij het landelijk informatiecentrum van de zorgverzekeraars, Vektis, en opgenomen in het Algemeen Gegevens Beheer Zorgverleners, AGBZ, met als persoonlijke AGB-code 9010791 & de praktijk AGB-code is 90066988

Bij de Kamer van Koophandel is de praktijk onder de naam Iqtesa Praktijk voor Integratieve coaching, counseling en therapie geregistreerd met het KvK nummer: 72230312

 

Als therapeut val ik onder de Tuchtrecht (zie https://www.de-nfg.nl/wkkgz.html).

Alle informatie die je verstrekt is strikt vertrouwelijk.

Eventueel annuleren dient minimaal 48 uur voor het tijdstip van de behandeling te gebeuren. Bij het niet tijdig annuleren van je afspraak (ook in geval van ziekte) ben ik gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid in rekening te brengen.

Wil je meer weten? Neem gerust contact met mij op via 06 44321873 of stuur een e-mail naar iqtesa@hotmail.com  of   info@shaziaamer.nl

Wil je meer weten? Neem gerust contact met mij op via 06 44321873 of stuur een e-mail naar info@shaziaamer.nl