iQTESA

Onze expertise ligt op het gebied van het behandelen en begeleiden van mensen met complex psychotrauma en chronische bio-psychosociale problematiek. Onze zorg is cliëntgericht en gebaseerd op de overtuiging dat, "iedere mens weet het, kan het en doet het".

 

Onze doelgroep is vooral immigranten die in Nederland en Belgie wonen, en herhaaldelijk vastlopen op het gebied van werk, studie en relaties. Hulp wordt zowel online als face-to-face aangeboden. Meestal hebben de mensen met migratie achtergrond, er last van hoe oneerlijk ze behandeld zijn door anderen; binnen eigen familie, op hun werkplekken en in oorlogen. Behandeling is gericht op het herkennen, erkennen, accepteren en helen van eigen pijn in plaats van ontkennen en wegrennen zodat je zelfvertrouwen opbouwen en je innerlijke krachten gebruiken om de keten van pijn en ellende door te breken.

 

Therapie is nooit one size fits all. Iedere klant is dus uniek en iedere aanpak is uniek. Behandelplan is dynamisch en wordt voortdurend aangepast aan de steeds veranderende behoeften van de klant. Wij behandelen geen stoornissen, maar wij behandelen de klachten waardoor mensen vastlopen op het werk en in de privé.  Mensen die lijden aan ‘iets’ waardoor ze niet kunnen bereiken wat ze graag willen bereiken. Wij bieden uitsluitend poliklinische behandeling aan. Mensen die intramuraal psychologische hulp nodig hebben (opname), kunnen wij dus helaas niet helpen in onze praktijk.

Gezien al de onzekerheden, menselijke onwetendheid, en oorlogen hebben wij en onze medemensen heling nodig. We werken om the mensen te helpen met het helen en genezen van de persoon achter het probleem. Bij ons meeste mensen komen met een vraag van ik weet niet waarom ik vastgelopen ben. Als behandelaar wij geloven dat iedere mens weet het, kan het en doet het.

Onze werkwijze is het activeren van innerlijke genezende vermogen, bevorderen van zelf heling door het ontdekken en ontwikkelen van steeds meer persoonlijkheidsdelen op zowel bewust als onbewust niveau.

 

- Gezonde mensen gezond houden.

- Ziekte verzuim voorkomen en de duur van psychische verzuim verminderen door het herstellen van draagkracht en beter leren omgaan met draaglast. Daarnaast werken aan het herstellen van werk / privé balans. 

- Psychische problemen oplossen door het activeren van de innerlijke genezend vermogen.

- Bieden van kortdurende psychotherapie trajecten op maat.

 

Als je een leidinggevend bent en ben je op zoek naar een oplossing naar het terugdringen en voorkomen van psychische verzuim bij je  organisatie dan ben je hier op goede plek. Door onze effectieve begeleiding gebaseerd op de principes van integratieve coaching en counseling kunnen wij in een vroeg stadium psychische verzuim voorkomen en adequaat behandelen. Daarom doet het wachten tot dat een medewerker helemaal uitvalt, geen goed aan de productiviteit en de sfeer van de organisatie.

 

In vroeg stadium behadelen bijvoorbeeld door middel van preventiegesprekken kan ziekte verzuim voorkomen en verkorten door redenen als "burn-out, stress en spanningsklachten en arbeidsconflict. Voor meer informatie over samenwerking kunt u contact opnemen met ons.

 

Als immigratie op je levenspad komt dan komen heel veel nieuwe ervaringen op je pad, Door al de nuances kan je je heel erg gelukkig voelen en tegelijkertijd kan je er ook last van hebben.

In je nieuwe land, ben je buiten je comfortzone. Daarnaast dien je jezelf te bewijzen. Terwijl er veel vraagtekens op je identiteit(en) komen.  Het kan je overkomen dat je vaak tegen jezelf aankomt.

 

Immigratie is een complex proces en re-integratie in een andere cultuur vraagt grote wilskracht en doorzettingsvermogen. Re-integratie is een proces welke in verschillende fasen doorloopt. Deze fasen kunnen ook door elkaar gaan en voor iedereen anders kunnen verlopen afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden, kwaliteiten, voorkeuren en keuzes.

 

Migratie is een levensveranderende gebeurtenis. Hierdoor, gewillig of ongewild, stap je uit je comfortzone. Het verlaten van je vertrouwde omgeving en zich aanpassen aan een nieuwe omgeving brengt uitdagingen met zich mee. Aanpassingen in een andere cultuur op een andere plek verlopen in fases. In een ideale situatie neem je je verantwoordelijkheid voor je privéleven, en je werkgeluk. Je bepaalt zelf je doelen stelt en hoe u deze zal behalen.

Echter na de migratie kan de puzzel iets ingewikkelder worden. Wij zijn allemaal mensen en onze problemen zijn ook ‘menselijke problemen’.In een nieuwe land kan je hulp nodig hebben om met veranderende omstandigheden om te gaan.

 

Uitdagingen in een nieuw land kunnen meervoudig zijn o.a;

- Zich aanpassen aan de verwachtingen van de omgeving(en).

- Eigen tekortkomingen onder ogen zien en leren omgaan met eigen kwetsbaarheden.

- Je status als een gelijkwaardige inwoner krijgen.

- Wachten en tijd doorbrengen tot het verkrijgen van je status

- Financieel stabiel zijn door positieve bijdrage te leveren in de maatschappij.

- Taal leren

- Werk vinden

- Op werk blijven

- Begeleiden van je kinderen in een multiculturele samenleving.

- Het omgaan met de tegenslagen en dreigingen die  op pad koen voor jezelf en ook voor je kinderen.

Bij iqtesa praktijk kom je voor het oplossen van je psychische, psychosomatische en emotionele problemen net als angst- en spanningsklachten, slaapproblemen, onverwerkte traumatische ervaringen, psychosomatische klachten, gebrek aan zelfvertrouwen, aandacht en concentratie.

 

Soms weet je dat je meer uit je leven kan halen als je "iets" in je kan verbeteren of in je grip kan krijgen. Bij intake gesprek wordt bepaald wat voor sterktes je al  hebt. Daarnaast wordt gekeken naar wat je nu nodig hebt om onmiddellijk grip te krijgen op je problemen. Zo nodig krijg je coaching, counseling en / of therapie.  Jij krijgt persoonlijk aandacht en samen met je een plan van aanpak op maat wordt gemaakt. Hierbij sta jij altijd centraal.

 

De ervaring leert dat deze manier van werken zeer prettig en effectief is en binnen afzienbare tijd mooie resultaten kunnen bereikt worden. Daarnaast kun je hulp krijgen a.d.h.v. e-books, blogs, You-tube video's, e-learning / online trainings en Online consult

 

Wil je meer weten? Neem gerust contact met mij op via tel nr 06 44321873. Stuur een sms of laat een bericht achter met uw naam, telefoonnummer en kort omschrijving van je klacht. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op om een afspraak te plannen.  

U kunt ook een e-mail sturen naar info@shaziaamer.nl 

Hallo, mijn naam is Drs. Shazia Amer - Yousaf en ik ben oprichter van Iqtesa Praktijk. Mijn eigen immigratie was een keerpunt in mijn leven. Ik was totaal buiten mijn comfortzone en van de omgeving kreeg ik signalen dat ik hier overbodig ben.Toch wist ik diep van binnen, dat ik mede door mijn opleidingen, ervaringen en persoonlijkheid,  heel veel aan mijn omgeving kan geven. Stap voor stap heb ik mijn comfortzone uitgebreid en vandaag help ik andere mensen om doel van hun leven te ontdekken en waarmaken.

Ik gun niemand om zoveel pijn te lijden in het kader van immigratie. Dit is mijn levensmissie om immigranten in hun kracht te zetten zodat zij meer zelfvertrouwen, zelfbeschikking en zelf liefde hebben.

Ik vind het cruciaal dat je de leiding van je leven in je eigen handen neemt. Pas dan kan je bewust en bekwaam bijdragen aan het verbeteren van de wereld om je heen. Meer informatie over mij kunt u hier vinden.

Burnout-preventie-behandeling

Dr. Anjana Singh

I followed online hypnotherapy sessions led by Shazia to help me overcome emotional turmoil caused by a burn-out. The sessions were highly effective and I felt better after the first session already.

 

Shazia's experiences of living and working in the Netherlands as a highly skilled migrant professional helped 'us' in finding a healing path together. I would highly recommend her sessions, knowledge and passion, to those struggling with the numerous aspects of a burn-out.

therapie-bij-verlies en trauma

Mevr. Kulwant Singh

Since 1 year I am under treatment of Dr. Shazia. After ugly traffic accident in 2016 I have to recover from complex physical and mental trauma's. 

 

I was too much afraid to lose my loved ones. I went to many  psychologists but I could not feel easy with them. 

 

When I began with Dr. Shazia I felt a deep connection with her. She really understands me. I learned to think differently. I feel much better after the sessions. 

Dr. Areeba Kamran

It was a good experience to work with you. Your motivation en confidence supported me a lot and I learned to learn from failures.

 

You helped me to broadened my vision about work in Nederland. I learned how to manage study and work along with my family and house chores. Result was that I was not upset and I was not afraid of failure. I always thought my Dutch is sufficient. You are polite and helpful not only to Pakistani people but to others as well.

Onze aanpak kent 3 fases:
- Stabilisatiefase
- Integratieve behandelingen op maat
- Implementatiefase met zo nodig contact.

Toen ik op 18 november 2005 naar Nederland kwam kon ik heel goed Urdu, Punjabi en Engels spreken. Ik had Nederlands nog nooit eerder gehoord. Vanaf 2006 begon ik met het leren van de Nederlands taal en tot de dag van vandaag ben ik hiermee bezig. Net als alle andere migranten die Nederlands leren en op werk gaan heb ik ook heel vaak gehoord dat mijn Nederlands niet goed genoeg is. Dit commentaar raakt mij en nu ik beken dat hoe meer ik deze taal leer hoe meer ik er achter kom dat ik nog een niveau omhoog kan.

Ongeacht mijn imperfecte Nederlands ben ik besloten om andere mensen te helpen. Ik help allochtonen en autochtonen in mijn functies als arts en therapeut. Als mens hebben wij zelfde structuur van onze lichaam en geest.

Volgens mij het gaat niet over wat wij niet kunnen en wat onze beperkingen zijn maar het gaat juist over wat wij wel kunnen om de wereld om ons heen een betere plek te maken.

Indien u hierover vragen, opmerkingen of feedback heeft dan hoor ik graag via contact formulier

Wat zijn de kosten van de behandelingen?

Een behandeling is niets anders dan leren. Je leert op je eigen manier en in je eigen tempo. Er zijn veel gratis mogelijkheden. Daarnaast kan je een online kennismakingssessie vragen via deze link.

Kosten van eenmalig verhelderende sessie zijn 150 euro's inclusief btw.  Na intake wordt bepaald of iemand in aanmerking komt voor een online trainingen, VIP coaching traject of VIP behandeltraject. Alle kosten dienen van tevoren betaald te worden.

 

Wordt mijn behandeling vergoed?

In sommige gevallen kan uw behandeling (deels) vergoed worden. Dit hangt van de verzekeringspakket die u genomen hebt. Ook werkgevers kunnen behandeling vergoeden.

 

Waarom wordt deze behandeling niet vergoed:

Integratieve coaching, counseling, therapie en hypnotherapie zijn Europees Gecertificeerde opleidingen. Dit zijn de behandelwijzen welke volgens nieuwe paradigma's werken. Dit zijn zeer effectief behandelingen. Helaas zijn deze nog niet erkend door meeste zorgverzekeraars in Nederland. Meer details kunt u hier vinden;.

Psychologische zorg 2023:  Hier vind u verschillende zorgaanbieders

 

Hoe werken deze behandelwijzen?

Bij intake worden de ernst van de problematiek bepaald. Ook wordt er gekeken naar de veranderbereidheid, verandervermogen  en huidige copingsmechanismen van individuele cliënt. Behandeling is op maat en ingestemd op de tempo van cliënten waarbij bewust en onbewust gebruik wordt gemaakt van hun diepliggend zelfhulpbronnen en zelfgenezend vermogen.

Praktijk heeft bewezen dat er meer overeenkomsten zijn tussen mensen dan de verschillen. Daarom richt de behandeling bij Iqtesa naast de problemen wat cliënt ervaart ook op de thema’s die voor alle soorten klachten belangrijk zijn, bijvoorbeeld:

✽  Grip krijgen op huidige situatie

✽   Herkennen van stress en interne en externe stressbronnen.
✽   Verbeteren van het zelfbeeld
✽   Herkennen, begrijpen en aanvaarden van emoties

✽   Denk- gevoel- en gedragspatronen doorbreken

✽  Rouw verw

  Nieuwe en helpende patronen aanleren 

  Groei mogelijkheden creëren

 

Wanneer kom je niet in behandeling?

- Als je zelf er geen last van ervaart van de situaties maar je bent van de mening dat anderen zich moeten veranderen.

- Mensen met zware psychologische diagnose die een ziekenhuisopname nodig hebben.

- Ontbreken van wederzijdse klik.