Wat heb ik hier te doen?

Gepubliceerd op 25 september 2022 om 18:04

Door sociale, politieke en financiële ongelijkheden kiezen steeds meer mensen om te vluchten of te emigreren naar meer welvarende en veilige delen van onze moeder aarde. Ben je een hoog opgeleide volwassen migrant? Wees dan bewust dat jouw leven in eerste instantie je eigen verantwoordelijkheid blijft. In deze situatie is het belangrijk om te "doen'" wat je kan en mag doen. Het kan zijn dat je jarenlang moet wachten op een beslissing van je asielaanvraag en je niet mag werken. Blijf geduldig want migratie is niets anders dan meer leren over jezelf. Belangrijk is om niet datgene te doen wat je niet wil doen. Indien je te veel onrecht hebt meegemaakt neem dan het nodige rust en behandeling zodat je anderen om je heen kan helpen.

 

Voor mij was het belangrijk om weer als arts te werken terwijl mijn diploma’s niet gelijkwaardig waren aan de diploma van de in Nederland afgestudeerde artsen. Mijn grote barrière was de Nederlands taal. Na 16 jaar wonen en werken in Nederland maak ik nog steeds taalfouten. Gelukkig heb ik mijn draai gevonden en steeds meer mensen hebben begrip voor mijn kwetsbare taalvaardigheden. Dit was niet altijd zo geweest. Vanwege de taal kon ik mijn werk niet doen terwijl ik het werk nodig had. Ik belandde in een soort dilemma van wat ik wil doen en wat ik kan doen en wat ik mag doen. Ons werk vormt een grote deel van onze identiteit. Wat je was qua beroep voor je immigratie wordt hierna niet vanzelfsprekend aangehouden. Het kan zijn dat de dingen die je gedaan hebt in je eigen land niet meer relevant zijn in een andere land. Indien het wel relevant is, kan de taalbarrière een grote obstakel zijn.  

 

Aan de andere kant kunnen autochtone bewoners zich bedreigd voelen door allochtonen. Mensen kunnen bang zijn dat ze zelf in problemen kunnen komen door de ander. Ik maak dagelijks mee dat mensen met een migratieachtergrond zich uitgesloten voelen omdat ze niet genoeg mogelijkheden krijgen. Hier word ik verdrietig van want dit gevoel is mij niet onbekend. Tevens hoor ik met enige regelmaat allerlei zorgen en haat woorden rondom migranten, vluchtelingen en asielzoekers. Als een immigrant voel je dan openlijk of stiekem haat, afkeer, onbegrip en angst van mensen om je heen. Gelukkig zijn er meer mensen die zich open stellen voor de immigranten of ze blijven ten minste neutraal. 

 

Als immigrant voel je dat alles in je leven opnieuw een betekenis dient te krijgen, van dagelijks rituelen tot levensovertuigingen. Mensen hebben heel veel onbewust geleerd en met bewuste pogingen kunnen ze alleen maar een deel van hun gevoelens en gedragspatronen aanpassen. Diepliggende geloofsovertuigingen en levensovertuigingen zijn heel sterk.

Als je dat dreigt te verliezen kan het overkomen alsof je of een deel van je sterft. Zo ingrijpend kan migratie zijn. Hoe graag ze ook willen kunnen mensen niet alle veranderingen tegelijkertijd aanvaarden.

 

Daarom vindt ik het belangrijk dat de huidige geforceerde re-integratiebeleid hier rekening mee houdt. Laten wij stoppen met het maken van wetten en regels op basis van angst en haat. Laten wij allemaal samenwerken naar het creëren van een gelukkige wereld met gelukkige mensen waar iedereen recht heeft op leven op hun eigen manier. Dat wij goede dingen van elkaar leren en vertrouwen in elkaar versterken.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.